Planbord en plankaartjes

Leerlingen zien op het planbord snel wat de verplichte en facultatieve taken zijn en wie verdere instructie krijgt. De instructie kan kort zijn, omdat leerlingen dankzij het planbord snel een goede en zelfstandige werkroutine opbouwen.

Er zijn nieuwe planbordkaarten ontwikkeld bij Veilig leren lezen kim-versie. Deze zijn goed te combineren met het planbord van de 2e maan-versie.

Meer materiaal van Veilig leren lezen