Veilig & vlot E3 boekjes 1 en 2

Voor het beste resultaat is het aan te bevelen om beide boekjes in te zetten.

Veilig & vlot E3, boekje 1

In boekje 1 staan woordrijen, zinnen en teksten die specifiek zijn gericht op woordtypen op E3-niveau. Op pagina 2 en 3 is te zien op welke pagina’s welke woordtypen geoefend worden. Op de linkerpagina’s komen telkens drie woordtypen in overlaprijen en teksten nadrukkelijk voor. Op de rechterpagina’s staan eveneens woordrijen, teksten of opbouwzinnen waarin alle woordtypen van E3 minimaal één keer voorkomen.

Kenmerkend voor deze oefenpagina’s is dat in de woordrijen woorden zijn opgenomen uit de tekst en dat bij sommige woorden onderaan de rechterpagina transfer is toegepast (klim + vink = klink).

Veilig & vlot E3, boekje 2

In boekje 2 staan eveneens woorden, zinnen en teksten op E3-niveau. Hier ligt de focus echter niet op specifieke woordtypen maar op het automatiseren van het lezen op
E3-niveau in het algemeen. Op de linkerpagina’s worden verschillende woorden uit de tekst geoefend. De zinnen hebben bovendien een ondersteunende functie wat betreft woordenschat. Op deze manier vindt preteaching plaats van de tekst op de rechterpagina’s. Op twee oefenpagina’s naast elkaar komen alle woordtypen voor.

 

Ben je geïnteresseerd in Veilig & vlot E3?