Nieuwe Zaken

Nieuwe Zaken brengt de wereld in de klas, met interactieve lessen op basis van het laatste nieuws. Elke maand (elke maand, behalve juli en augustus) maakt de educatieve redactie van Nieuwe Zaken een kant-en-klare interactieve les, op basis van een aansprekend en actueel nieuwsbericht. Nieuwe Zaken gaat vérder dan losse filmpjes of niet-methodische materialen en is bovendien makkelijk inzetbaar als onderdeel van Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken.

Met elke les werk je aan één of meerdere zaakvakken. De digibordlessen leggen verbanden tussen deze verschillende vakgebieden. Je hebt elke maand een kant-en-klare interactieve les tot je beschikking, die je minimale voorbereiding kost.

Een heldere lesopbouw

De Nieuwe Zaken-lessen verschijnen steeds compleet online op het digibord. Het grootste gedeelte van de lesstof wordt klassikaal behandeld. Alleen de werkbladen print je uit voor zelfstandig werken (individueel of in groepsverband).

De lesopbouw is helder van opzet en bevat:

  • 'Wat leer je?', uitleg over wat het doel van de les is;
  • de begrippen uit de les, kort en bondig uitgelegd;
  • een filmfragment dat het nieuwsbericht introduceert (bijvoorbeeld over orka's);
  • een educatieve animatie die de essentie van een proces of concept voor alle leerlingen in één klap duidelijk maakt (bijvoorbeeld het groeien van een plant, de kringloop van het water of orka's);
  • interactieve opdrachten die je vanaf het digibord klassikaal kunt doen;
  • werkbladen waarmee je leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen (bijvoorbeeld dit Werkblad Kinderrechten);
  • 'Wat vind jij?', een stelling aan de hand waarvan je de les klassikaal evalueert.

Tijdsbesteding

Elke les kun je flexibel inzetten. Een standaard les duurt 45 minuten, maar je kunt er ook een korte les van maken door niet alle aangeboden lesonderdelen te behandelen. En heb je juist behoefte aan méér lesstof? Dan kun je uit de voeten met ‘Meer over deze week’: korte, extra lesstof die je elke dag kunt toepassen.

98% van de gebruikers beveelt Nieuwe Zaken aan!

Uit onze enquête blijkt dat scholen Nieuwe Zaken zeer waarderen. Daar zijn we trots op!