Inhoud en didactiek Taaljacht

Taaljacht

Spreken, luisteren, schrijven en spellen: deze domeinen zijn in Taaljacht met elkaar verbonden, net als in het echte leven.

taaljacht header niveau2

Met taalmethode Taaljacht spelen we in op het onderwijs van nu. Onderwijs waarin diversiteit vanzelfsprekend is, waarin leerlingen regelmatig in the lead zijn en waarin maatwerk mogelijk is.

Didactiek

In Taaljacht worden leerkrachten ondersteund om zo veel mogelijk uit de lessen taal, spelling en grammatica te halen voor alle leerlingen in de groep. Dit kun je verwachten:

 • Samenhang domeinen taal, spelling en grammatica
 • Eigenaarschap
 • Actieve betrokkenheid
 • Beproefde spellingdidactiek
 • Keuze tussen EDI en begeleid ontdekkend leren

Samenhang domeinen taal, spelling en grammatica

Spreken, luisteren, schrijven en spellen: deze domeinen zijn in Taaljacht met elkaar verbonden, net als in het echte leven. De leerlingen gaan op verkenning, oefenen met de verschillende onderdelen en uiteindelijk komen die samen in een eindtaak per blok. De authentieke bronnen die hierbij gebruikt worden, zoals posters, gedichten of krantenartikelen, laten de echte wereld zien!

‘Met Taaljacht werken de leerlingen naar een eindproduct: een presentatie, een verhaal, een verslag. Dit maakt dat de methode realistisch en betekenisvol is voor kinderen. Maar vooral: het plezier in werken aan taal is terug.’

Annelies Geessink, Mariaschool, Ulft

Eigenaarschap

In Taaljacht wordt formatief evalueren concreet. De cyclus van formatief evalueren van Gulikers & Baartman is voor Taaljacht vertaald naar heldere lesdoelen met duidelijke  succescriteria.

Als leerkracht houd je regie over het taalonderwijs, terwijl de leerling zich, met behulp van een roadmap en rubrics, steeds bewuster wordt van het eigen leerproces.

Cyclus van formatief evalueren in Taaljacht

Actieve betrokkenheid leerlingen

In Taaljacht activeren we leerlingen aan de hand van de coöperatieve werkvormen van dr. Spencer Kagan. In deze aanpak staat de interactie tussen leerlingen centraal. Alle leerlingen praten, werken samen en bewegen in de lessen. In alle lessen komen de coöperatieve werkvormen van dr. Kagan terug. Ze duren twee tot  drie minuten.

‘De kernwoorden waar Taaljacht voor staat, worden echt waargemaakt! Er is een duidelijke samenhang tussen taal, spelling en grammatica. De leerlingen zijn actief betrokken door de coöperatieve werkvormen en het proces staat centraal en niet het product.’

Hans Gerritsen, BS De Regenboog, Enschede

Beproefde spellingdidactiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’

Taaljacht werkt met de belangrijkste uitgangspunten van de beproefde spellingdidactiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. Deze didactiek heeft een auditieve en preventieve aanpak. Door regelmatige herhaling van de spellingcategorieën houden leerlingen hun kennis op peil en ervaren ze successen.

‘Wij merken dat de spellingregels er snel in zitten en dat de leerlingen deze regels ook toepassen in hun dagelijkse werk.’

Saskia Haan, OBS De Mei, Wormerveer

Taaljacht werkwoordspelling – een stevige basis!

In de bovenbouw struikelen veel leerlingen over de werkwoordspelling. Aanvankelijk is er niet veel aan de hand: hij fietst en hij heeft gefietst, dat gaat prima! Maar dit verandert al snel, wanneer het gaat om een ‘verhaal dat zij heeft verteld’ of om Nour, die ‘op een mailtje antwoordt’. Dan merken leerlingen dat ze grammatica nodig hebben om de werkwoorden goed te kunnen schrijven. Met Taaljacht zorg je ervoor dat leerlingen de grammaticale basis hebben, voordat de leerlingen met werkwoordspelling starten, én bouw je werkwoordspelling geleidelijk op en uit. Hierdoor bouwen alle kinderen een stevig begripskader op, en leren ze de werkwoordspelling volgens vaste stappen te schrijven. Met Taaljacht schrijven leerlingen de d’s en t’s met zelfvertrouwen!

De Taaljacht-aanpak voor werkwoordspelling:

 • Taaljacht zorgt voor een stevige grammaticale basis vanaf groep 4, in de grammatica-leerlijn ‘Begrippenkader werkwoordspelling’. De leerlijn is gekoppeld aan de werkwoordspelling.
 • Taaljacht biedt de werkwoordspelling aan vanaf groep 6, blok 7. Het aanbod gaat stap voor stap en wordt geleidelijk uitgebouwd: Eerst geïsoleerd, dan geïntegreerd met het eerdere aanbod en tenslotte gegeneraliseerd: pas in groep 8 worden alle tijden en typen werkwoorden door elkaar aangeboden.

‘Het onderdeel spelling is overzichtelijk en sterk. Het eerst aankruisen van een categorie dwingt leerlingen om na te denken over de spellingsregels voordat ze een woord opschrijven.’

Eline den Hertog, CNS De Triangel, Lunteren

Keuze tussen EDI en begeleid ontdekkend leren

Bij Taal kun je iedere lesweek kiezen: één les geven volgens het EDI-model of met ‘begeleid ontdekkend leren’. Bij het EDI-model geef je de instructie over het lesdoel en bij begeleid ontdekken worden leerlingen uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen.


Filmpjes in Taaljacht

In Taaljacht gebruiken we aansprekende en eigentijdse filmpjes. Elk thema start met een themafilm waarin het taalthema wordt geïntroduceerd. Leerlingen leren woordbetekenissen met de Woordenjacht-filmpjes in de leerkrachtsoftware.

Hier zou inhoud moeten staan van bijv. Youtube of Issuu
Om deze inhoud te kunnen laten zien, hebben wij je toestemming nodig om cookies te plaatsen. 
Open je cookie-instellingen om de cookies te accepteren.

‘De kinderen zelf zijn ook razend enthousiast. De beeldtaal, kleuren en vormgeving en de eigentijdse filmpjes en opdrachten maken echt deel uit van hun leefwereld. Tommy’s Taaltubeshow is een grote favoriet. De kinderen geven elkaar bijvoorbeeld nu ook een boks als iets lukt. Heel leuk!’

De aangeboden woordenschat hoor je de kinderen gedurende het jaar ook actief gebruiken, iets wat ik in andere methode nog niet had ervaren.

Fabienne d’Anjou, Europese school Bergen

Organisatie

Taaljacht bestaat uit een compact programma van acht blokken van vier weken voor zowel taal als spelling en grammatica. Dus 32 weken in totaal.

Taallessen

Iedere taalles duurt 45 minuten.

Les 1

Lesdeelduur
Instructie (leerkrachtgebonden)20 min
Zelfstandig werken20 min
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 2

Lesdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 20 min
Zelfstandig werken 20 min
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 3

Lesdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 20 min
Zelfstandig werken 20 min
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Spellinglessen

Iedere spellingles duurt 30 minuten.

Les 1 Grammatica

Lesdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 2 Spelling

Lesdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 3 Spelling

Lesdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 4 Spelling

Lesdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

* Voor combinatiegroepen is zelfstandig werken eenvoudig uit te breiden naar 15 minuten.

‘De resultaten op het gebied van spelling en taal zijn duidelijk verbeterd sinds de overstap naar Taaljacht, en daar zijn we erg blij mee.’

Saskia Haan, OBS De Mei, Wormerveer

Combinatiegroepen taal en spelling

Taaljacht is ideaal voor het werken in combinatiegroepen. Bij taal kunnen leerlingen met een gezamenlijk thema aan de slag. Of je wisselt leerkrachtgebonden momenten af met zelfstandig werken. Iedere les heeft dan halverwege een wisselmoment.

Bij spelling is de leerlijn afgestemd op de jaargroepen van de naastgelegen groepen. Zo is er overlap en komen er altijd een aantal spellingcategorieën per lesweek overeen. Ook bij dit onderdeel kun je leerkrachtgebonden momenten afwisselen met momenten van zelfstandig werken.


Differentiatie

Taal

Formatief evalueren is een belangrijke bouwsteen van Taaljacht. Op vaste momenten beantwoorden leerlingen checkvragen of doen een korte quiz om te zien waar ze staan in het leerproces. De leerkracht houdt de regie en bepaalt samen met de leerling wat de vervolgstappen zijn.

Taaljacht bevat voldoende materiaal voor extra instructie en oefening én voor verrijking:

 • uitgewerkte verlengde instructie bij iedere les
 • de eindtaken zijn op twee niveaus uitgewerkt
 • uitgewerkte preteaching voor kinderen met een andere thuistaal
 • met de Taaljachtopdrachten kunnen kinderen op creatieve manier oefenen met de  taaldoelen

Spelling en grammatica

Ook in de spellingles is formatief evalueren een belangrijke pijler. Met een optionele ‘prétoets’, dagelijkse dictees, weekdictee en een grammaticaquiz en een controledictee zijn er steeds momenten waarop de leerbehoefte in de groep helder wordt. Ook bij deze onderdelen biedt Taaljacht houvast en structuur voor leerling en leerkracht:

 • In de instructie kan de leerkracht eenvoudig differentiëren aan de hand van het ‘uitvliegmodel’: de meeste instructietijd gaat naar de leerlingen die hier de meeste behoefte aan hebben. Leerlingen die zelfstandig verder kunnen, vliegen eerder uit.
 • gerichte instructie op maat tijdens de laatste spellingles van de week   
 • uitgewerkte tips en verlengde instructie voor kinderen met een andere thuistaal

de verwerking van de lesstof is gedifferentieerd door de inzet van Dictweekaarten op twee niveaus. Ook verwerkings- en toepassingsopdrachten in het werkboek worden aangeboden op twee niveaus.

Speciaal NT2 preteachingkatern

Voor kinderen met een thuistaal anders dan het Nederlands kan het volgen van taallessen een flinke uitdaging zijn. Daarom bevat de handleiding van Taaljacht een speciaal NT2-katern. Dit is ontwikkeld in samenwerking met Josée Coenen, bekend van onder andere Zien is Snappen. Zij heeft geanalyseerd bij welke les preteaching voor NT2-leerlingen een meerwaarde biedt. Tijdens de preteaching maken deze leerlingen alvast kennis met het taalverschijnsel dat later in de les aan bod komt, waardoor ze vervolgens probleemloos met de groep mee kunnen doen aan de les.

‘We hebben een relatief hoog percentage achterstandsleerlingen. Door de wisselende (coöperatieve) werkvormen en het aanbod voor leerlingen met een andere thuistaal is de betrokkenheid bij de kinderen hoog’

Kirsten Oosterhuis, RK Majellaschool, Hoogezand

Wat is jouw volgende stap?

Download de factsheet

Download factsheet

De feiten op een rij. Waar moet jouw nieuwe methode aan voldoen?

Bekijk echt materiaal

Zichtzending aanvragen

Voel, blader, klik en scroll door echt materiaal.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Alles nog eens rustig nalezen en delen met je collega’s.

Contact opnemen

Wil je meer weten over Taaljacht? Onze medewerkers staan klaar voor al jouw vragen. Je kunt ons bellen, mailen, een WhatsApp sturen of een afspraak maken.

Op de hoogte blijven van alles rondom Taaljacht? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje