Inhoud en didactiek Taaljacht

  • Samenhang domeinen taal, spelling en grammatica
  • Actieve betrokkenheid
  • Beproefde spellingdidactiek

Inhoud en didactiek Taaljacht

  • Samenhang domeinen taal, spelling en grammatica
  • Actieve betrokkenheid
  • Beproefde spellingdidactiek

Met taalmethode Taaljacht spelen we in op het onderwijs van nu. Onderwijs waarin diversiteit vanzelfsprekend is, waarin leerlingen regelmatig in the lead zijn en waarin maatwerk mogelijk is.

Didactiek

In Taaljacht worden leerkrachten ondersteund om zo veel mogelijk uit de lessen taal, spelling en grammatica te halen voor alle leerlingen in de groep. Dit kun je verwachten:

Samenhang domeinen taal, spelling en grammatica

Spreken, luisteren, schrijven en spellen: deze domeinen zijn in Taaljacht met elkaar verbonden, net als in het echte leven. De leerlingen gaan op verkenning, oefenen met de verschillende onderdelen en uiteindelijk komen die samen in een eindtaak per blok. De authentieke bronnen die hierbij gebruikt worden, zoals posters, gedichten of krantenartikelen, laten de echte wereld zien!

Eigenaarschap

In Taaljacht wordt formatief evalueren concreet. De cyclus van formatief evalueren van Gulikers & Baartman is voor Taaljacht vertaald naar heldere lesdoelen met duidelijke  succescriteria.

Als leerkracht houd je regie over het taalonderwijs, terwijl de leerling zich, met behulp van een roadmap en rubrics, steeds bewuster wordt van het eigen leerproces.

Actieve betrokkenheid leerlingen

In Taaljacht activeren we leerlingen aan de hand van de coöperatieve werkvormen van dr. Spencer Kagan. In deze aanpak staat de interactie tussen leerlingen centraal. Alle leerlingen praten, werken samen en bewegen in de lessen. In alle lessen komen de coöperatieve werkvormen van dr. Kagan terug. Ze duren twee tot  drie minuten.

Beproefde spellingdidactiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’

Taaljacht werkt met de belangrijkste uitgangspunten van de beproefde spellingdidactiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. Deze didactiek heeft een auditieve en preventieve aanpak. Door regelmatige herhaling van de spellingcategorieën houden leerlingen hun kennis op peil en ervaren ze successen.

Keuze tussen EDI en begeleid ontdekkend leren

Bij Taal kun je iedere lesweek kiezen: één les geven volgens het EDI-model of met ‘begeleid ontdekkend leren’. Bij het EDI-model geef je de instructie over het lesdoel en bij begeleid ontdekken worden leerlingen uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen.


Filmpjes in Taaljacht

In Taaljacht gebruiken we aansprekende en eigentijdse filmpjes. Elk thema start met een themafilm waarin het taalthema wordt geïntroduceerd. Leerlingen leren woordbetekenissen met de Woordenjacht-filmpjes in de leerkrachtsoftware.

Hier zou inhoud moeten staan van bijv. Youtube of Issuu
Om deze inhoud te kunnen laten zien, hebben wij je toestemming nodig om cookies te plaatsen. 
Open je cookie-instellingen om de cookies te accepteren.

Organisatie

Taaljacht bestaat uit een compact programma van acht blokken van vier weken voor zowel taal als spelling en grammatica. Dus 32 weken in totaal.

Taallessen

Iedere taalles duurt 45 minuten.

Les 1

Lesonderdeelduur
Instructie (leerkrachtgebonden)20 min
Zelfstandig werken20 min
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 2

Lesonderdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 20 min
Zelfstandig werken 20 min
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 3

Lesonderdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 20 min
Zelfstandig werken 20 min
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Spellinglessen

Iedere spellingles duurt 30 minuten.

Les 1 Grammatica

Lesonderdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 3 Spelling

Lesonderdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 2 Spelling

Lesonderdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

Les 4 Spelling

Lesonderdeel duur
Instructie (leerkrachtgebonden) 15 min
Zelfstandig werken 10 min*
Terugkijken (leerkrachtgebonden) 5 min

* Voor combinatiegroepen is zelfstandig werken eenvoudig uit te breiden naar 15 minuten.


Combinatiegroepen taal en spelling

Taaljacht is ideaal voor het werken in combinatiegroepen. Bij taal kunnen leerlingen met een gezamenlijk thema aan de slag. Of je wisselt leerkrachtgebonden momenten af met zelfstandig werken. Iedere les heeft dan halverwege een wisselmoment.

Bij spelling is de leerlijn afgestemd op de jaargroepen van de naastgelegen groepen. Zo is er overlap en komen er altijd een aantal spellingcategorieën per lesweek overeen. Ook bij dit onderdeel kun je leerkrachtgebonden momenten afwisselen met momenten van zelfstandig werken.


Differentiatie

Taal

Formatief evalueren is een belangrijke bouwsteen van Taaljacht. Op vaste momenten beantwoorden leerlingen checkvragen of doen een korte quiz om te zien waar ze staan in het leerproces. De leerkracht houdt de regie en bepaalt samen met de leerling wat de vervolgstappen zijn.

Taaljacht bevat voldoende materiaal voor extra instructie en oefening én voor verrijking:

Spelling en grammatica

Ook in de spellingles is formatief evalueren een belangrijke pijler. Met een optionele ‘prétoets’, dagelijkse dictees, weekdictee en een grammaticaquiz en een controledictee zijn er steeds momenten waarop de leerbehoefte in de groep helder wordt. Ook bij deze onderdelen biedt Taaljacht houvast en structuur voor leerling en leerkracht:

de verwerking van de lesstof is gedifferentieerd door de inzet van Dictweekaarten op twee niveaus. Ook verwerkings- en toepassingsopdrachten in het werkboek worden aangeboden op twee niveaus.

Verder met je methodekeuze

Adviesgesprek

Plan een afspraak

Een methodepresentatie afgestemd op jouw onderwijs.

Bekijk echt materiaal

Zichtzending aanvragen

Voel, blader, klik en scroll door echt materiaal.

Brochure lezen

Brochure aanvragen

Alles nog eens rustig nalezen en delen met je collega’s.

Contact opnemen

Meer weten over onze taalmethode Taaljacht? Manon of een andere methode-expert vertelt je er graag meer over!

Contact

Op de hoogte blijven van alles rondom Taaljacht? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje