Prentenboek

Schatkist werkt met ankers en routines. Ankers zijn thema's die volgens een vaste en herkenbare structuur zijn opgebouwd. Schatkist telt voor groep 1-2 in totaal 18 ankers. Je kiest zelf de ankers die je het meest aanspreken. Binnen een anker is er genoeg ruimte om eigen activiteiten toe te voegen.

Elk van de 18 ankers bestaat uit:

  • een prentenboek met het ankerverhaal;
  • het bijbehorende activiteitenboek;
  • een bijpassend voorleesboek.
Prentenboek, kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Uit het prentenboek lees je het ankerverhaal voor. Het verhaal geeft informatie over het centrale probleem dat je de komende drie weken met het anker behandelt. Het verhaal activeert de voorkennis bij de kleuters.

Prentenboek ook digitaal beschikbaar

Het prentenboek is ook digitaal beschikbaar en via de Leerkrachtassistent te tonen op het digibord. In het digitale prentenboek worden belangrijke woorden en begrippen uit het verhaal geanimeerd.

Informatieve platen brengen de echte wereld in de klas

Naast fictieteksten krijgen de kinderen ook informatieve platen aangeboden. Deze plaat brengt de echte wereld in de klas en zorgt ervoor dat de kinderen zich nog meer kunnen verdiepen in het onderwerp. De leerlingen krijgen informatie om het probleem van Pompom op te kunnen lossen. De informatieve platen zijn ook opgenomen in het prentenboek.

Informatieve plaat Prentenboek Schatkist

Preteachingplaat voor taalzwakke kinderen

In elk anker is ook een preteachingactiviteit met een preteachingplaat opgenomen. Deze plaat kan je bespreken met taalzwakke kinderen. De plaat bereidt de kinderen voor op het ankerverhaal.

preteachingplaat kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Meer materiaal van Schatkist

Activiteitenboek

Bij elk anker hoort een activiteitenboek, dat je gebruikt als inspiratiebron. Hierin vind je alle activiteiten die bij het anker horen. Ook de werkvormen, ontwikkelingsgebieden en de doelen per activiteit staan beschreven. Je kiest hier zelf de activiteiten die je met de kinderen per fase wil doen.Meer informatie
voorleesboek kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Voorleesboek

Elk voorleesboek bevat 15 korte voorleesverhalen, die aan bod komen gedurende de weken waarin je met het anker werkt. Elke dag 5 minuten een voorleesverhaal: goed voor de taalontwikkeling!Meer informatie
Zoemverhalen, materiaal kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Zoemverhalen

De Zoemverhalen gebruik je bij het verkennen van de letters en hun klank en bij het voorbereidend schrijven. In elk anker zijn twee verhalen opgenomen, één verhaal per letter. Meer informatie