De Zaken van Zwijsen

Hoe het werkt – groep 5 t/m 8

In groep 5 t/m 8 werk je met Natuurzaken voor natuur en techniek, met Tijdzaken voor geschiedenis en met Wereldzaken voor aardrijkskunde. Naast deze vakgerichte methodes zijn er wereldorientatiethema’s beschikbaar die de vakken in samenhang aanbieden. Zo combineer je het beste van twee werelden!

Natuurzaken, Wereldzaken en Tijdzaken zijn compacte methodes die je de vrijheid geven om je zaakvaklessen naar eigen inzicht in te richten. Je kunt thema’s uitbreiden, wereldoriëntatiethema’s behandelen, of de tijd aan andere vakken besteden.

Download de factsheet (PDF) voor een snelle samenvatting.

Geen tijd om te lezen? Bekijk de 1-minuut video’s

De Zaken van Zwijsen
Opbouw methode
Materialen
Les in de praktijk
Topografie in Wereldzaken
Toetsing
Geïntegreerd lesgeven
21e eeuwse vaardigheden
Onderzoeksvragen

Opbouw

Tijdzaken, Natuurzaken en Wereldzaken bieden 5 thema’s per vak, per jaar. Ieder thema bestaat uit 3 lessen (50 minuten) en een toets. Naast de vakgerichte thema’s is er tijd genoeg om de (facultatieve) geïntegreerde wereldoriëntatiethema’s te behandelen met de groep.

Bij Natuurzaken, Wereldzaken en Tijdzaken heb je de keuze om de reguliere lessen te doorlopen, of je les meer leerlinggestuurd vorm te geven met behulp van onderzoekend en ontwerpend leren. De wereldoriëntatiethema’s zijn sowieso ingericht op basis van onderzoekend leren en de 21e eeuwse vaardigheden.

Vakgerichte thema’sWereldoriëntatiethema’s (facultatief)
Reguliere lessen
  • Introductie
  • Activeren van voorkennis d.m.v. begrippen (woordenschat)
  • Bespreken lesdoelen
  • Filmpjes of animaties over het onderwerp
  • Gezamenlijke digibordopdrachten
  • Zelfstandige verwerking (25 min)
  • Les bespreken en afsluiten met de stelling ‘Wat vind jij?’

Het is ook mogelijk om de kinderen alle lesonderdelen zelfstandig te laten doorlopen op de pc, laptop of tablet.
Lessen o.b.v. onderzoekend leren

Vind je het belangrijk dat kinderen ook in de vakgerichte thema’s aan de slag gaan met onderzoekend leren? Dat kan! Maak gebruik van de onderzoeksvragen die bij iedere les beschikbaar zijn. De vragen zijn zowel individueel als in tweetallen of groepjes te verwerken. De onderzoeksvraag kan bijvoorbeeld dienen als een leidraad om de les zelfstandig door te nemen, maar kan ook worden ingezet om te verdiepen. De stappenplannen in de software helpen de kinderen om de juiste route te bewandelen.
Thema o.b.v. onderzoekend leren en 21e eeuwse vaardigheden

Stap 1: Onderwerp verkennen
Stap 2: Op onderzoek gaan, binnen en/of buiten de school
Stap 3: Presenteren en evalueren

Binnen deze thema’s worden de vakgebieden in samenhang aangeboden. In groep 5 t/m 8 bieden we dezelfde thema’s aan, op verschillende niveaus. Behalve voor het resultaat is er veel aandacht voor het (groeps)proces dat tot het eindresultaat heeft geleid.

Wereldoriëntatiethema’s

In de wereldoriëntatiethema’s van Natuurzaken, Tijdzaken en Wereldzaken komen de vakgebieden geïntegreerd aan bod. Onderzoekend leren, 21e-eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid staan centraal. De leerlingen gaan in groepjes op onderzoek uit, binnen of buiten de school. Ze verzamelen informatie om een probleem op te lossen of het antwoord op een vraag te vinden. Het resultaat presenteren ze aan de andere leerlingen, waarop ze vervolgens feedback krijgen. Behalve voor het eindresultaat is er veel aandacht voor het (groeps)proces. De thema’s zijn facultatief en worden aangeboden op twee niveaus: groep 5-6 en groep 7-8.

Differentiatie

Met De Zaken van Zwijsen speel je eenvoudig in op leerstijlen in je groep. Elke leerling krijgt de kans om de stof tot zich te nemen op een manier die bij hem of haar past. Er is een grote afwisseling in spelvormen, animaties, proefjes, filmpjes en opdrachten in het werkboek.

Tempo- en niveaudifferentiatie

Elke les is voorzien van twee plusopdrachten die kinderen extra uitdagen of die juist een beroep doen op hun creativiteit. Eén van deze opdrachten differentieert naar niveau. En bij alle thema’s is er een plusopdracht waaraan de kinderen gedurende meerdere lessen kunnen werken. Ze maken bijvoorbeeld een werkstuk of bedenken een toneelstuk en voeren dit op.

Extra ondersteuning voor taalzwakke leerlingen

Een van de uitgangspunten van De Zaken van Zwijsen is dat taal geen struikelblok mag vormen bij de zaakvakken. Tijdens een les werken je leerlingen ook aan hun woordenschat. Bij elk begrip staat een korte tekst met uitleg in een animatie of een filmpje. Zo kan elke leerling aan de les beginnen zonder over moeilijke woorden te struikelen. De uitdagende woorden zijn voorzien van een fonetisch genoteerde uitspraak. Daarnaast zijn de methoden dankzij de kleurrijke afbeeldingen en de vele filmpjes, proefjes en animaties ook voor de taalzwakkere leerlingen toegankelijk en aantrekkelijk.

In samenwerking met Kentalis zijn alle uitlegfilmpjes en -animaties ondertiteld, zodat ze makkelijker te volgen zijn.

Combinatiegroepen

Zaken van Zwijsen lenen zich dan ook uitstekend voor het lesgeven aan een combinatiegroep. Geef bijvoorbeeld de ene groep klassikaal les terwijl de andere groep zelfstandig werkt. Leerlingen kunnen de lessen helemaal zelfstandig doorlopen op de pc, tablet of laptop. Een volgende les draai je dit om. Er zijn ook andere variaties mogelijk, bijvoorbeeld door in groep 5-6 en groep 7-8 hetzelfde thema te behandelen.

Toetsing en evaluatie

Ieder thema wordt afgesloten met een toets die je op papier of digitaal afneemt. Ter voorbereiding op de toets leren de kinderen de samenvatting van het thema. Deze is beschikbaar als printblad en in de online omgeving via de thuisinlog. Bij Wereldzaken is er een aparte topotoets, die ook digitaal en op papier te maken is.

Liever sturen op voortgang?

Wil je liever niet toetsen? Maak dan gebruik van de resultaten op de onderzoeksvragen die beschikbaar zijn bij iedere les en alle wereldoriëntatiethema’s. Op deze manier geef je leerlingen inzicht in hun voortgang en stuur je de verdere ontwikkeling bij.


Vakspecifieke informatie


Tijdzaken – methode geschiedenis

Zuigt je het verleden in en weer terug!

Honderden filmpjes, animaties en audiofragmenten nemen de leerlingen mee naar de periode van de jagers en boeren, de middeleeuwen of de industriële revolutie. Tijdzaken behandelt niet alleen onze geschiedenis, maar brengt kinderen ook historisch besef bij. Ook actuele zaken die een link met geschiedenis hebben, komen aan bod. Kinderen leren dat het verleden invloed heeft op hun eigen leven nu.

Tijdzaken in de basis

Historisch besef

De tijdbalk speelt een hele belangrijke rol bij het ontwikkelen van historisch besef. Met de tijdbalk kunnen leerlingen gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de tijd plaatsen en ordenen, waardoor ze inzicht in chronologie ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om jaartallen, maar ook om de vraag hoe ver of hoe dichtbij de geschiedenis is.

Kaarten en tabellen

Topografische en historische kaarten spelen vanaf groep 6 een grote rol in Tijdzaken. Kinderen geven informatie weer in een grafiek of tabel en gebruiken deze om te vergelijken. Wat is anders? Wat juist hetzelfde?

Natuurzaken – methode natuur en techniek

Maakt van leerlingen echte onderzoekers!

Natuur en techniek begrijp je beter als je het met eigen ogen ziet. Daarom staat de methode boordevol leuke digitale proefjes die de leerlingen eenvoudig zelf kunnen doen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen evenveel leren van digitale proefjes als van experimenteren met echte materialen. Minimale voorbereidingstijd, maximaal resultaat! Liever toch echte proefjes doen? Ook daar biedt Natuurzaken je alle mogelijkheid toe.
Een thema volgt een logische lijn van natuur naar natuurkunde naar techniek. Natuur is in elk thema het uitgangspunt. Natuurkunde geeft een verklaring voor natuurlijke verschijnselen. Techniek maakt gebruik van natuurkundige verklaringen in diverse toepassingen.

Natuurzaken in de basis

Wereldzaken – methode aardrijkskunde

Kijkt naar de wereld vanuit verschillende perspectieven

Aardrijkskunde is overal en enorm breed. Van religie tot klimaat, van grenzen tot landbouw en van grondstoffen tot beroepen. Wereldzaken leert leerlingen vanuit verschillende invalshoeken naar onderwerpen kijken. Een situatie kan er heel anders uitzien als je vanuit een ander perspectief ernaar kijkt. Wereldzaken prikkelt leerlingen om vragen te stellen als ‘Wat zie ik?’, ‘Waarom is dat juist daar?’, ‘Zie ik het ook ergens anders?’ en ‘Wat vind ik ervan?’ Ze leren het belang van de relatie tussen mens en milieu en krijgen oog voor de verschillende belangen die het gebruik van de ruimte beïnvloeden.

Wereldzaken in de basis

Topografie

Nieuwe Zaken – actuele lessen

Interactieve zaakvaklessen met als onderwerp het laatste nieuws

Gratis bij een licentie op Wereldzaken, Natuurzaken en Tijdzaken

Nieuwe Zaken koppelt de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aan actualiteit. De lessen leggen ook verbanden tussen deze verschillende vakgebieden. Maandelijks verschijnt er een kant-en-klare les, op basis van een aansprekend en actueel nieuwsbericht met sprekende beelden en interactieve opdrachten.

Nieuwe Zaken in de basis

Opbouw van de lessen

De les is op dezelfde manier opgebouwd als de lessen van Natuurzaken, Wereldzaken en Tijdzaken en bestaat uit de volgende lesonderdelen:


Contact opnemen

Wil je meer weten over De Zaken van Zwijsen? Marike of een andere adviseur uit jouw regio helpt je graag verder.

Contact

Of bekijk de veelgestelde vragen

Op de hoogte blijven? Abonneer je op de nieuwsbrief van De Zaken van Zwijsen.

Aanmelden

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje