Handleiding

Voor elk niveau is er een handleidingpakket (A & B) met duidelijke lesbeschrijvingen en veel tips voor de extra-leestijd. Ook is er informatie opgenomen over de doelstellingen, leerinhouden en achtergronden. De handleidingen zijn zowel digitaal als op papier beschikbaar.

Alle lessen van Estafette zijn opgebouwd uit dezelfde vier lesfases 'Op verkenning', 'Uitleg', 'Aan de slag', 'Terugkijken'. De lessen volgen het IGDI-model. Een les start en eindigt altijd met alle leerlingen. Zo houd je risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers bij elkaar en kunnen kinderen van elkaar leren.