Thematisch werken met De Zaken van Zwijsen

22 november 2018

De Zaken van Zwijsen bestaat uit drie methoden: Tijdzaken (geschiedenis), Wereldzaken (aardrijkskunde) en Natuurzaken (natuur & techniek).

Je kunt deze methoden ook gebruiken als basismateriaal voor thematisch werken waarbij de vakgebieden geïntegreerd worden gebruikt.

Hieronder enkele tips die je daarbij houvast geven en die je ook kunt gebruiken als uitgangspunt voor thematisch werken in het algemeen.

 1. Bedenk een uitdagend thema
  Probeer een thema te nemen dat veel maatschappelijke invalshoeken heeft. Een voorbeeld zou kunnen zijn het thema ‘energie’ of ‘kunst’.
   

 2. Bedenk een onderzoeksvraag
  Probeer deze onderzoeksvraag zo te formuleren dat daarop geen eenduidig antwoord te geven is, zodat er ruimte overblijft voor meningsvorming. De onderzoeksvraag bij het thema ‘energie’ zou kunnen zijn:  ‘hoe zou je in jullie school energie kunnen besparen?’
   

 3. 21st-century-skills.pngBenadruk 21e eeuwse vaardigheden
  Daarvoor is het handig om de leerlingen in groepjes aan de onderzoeksvraag te laten werken. Er zal als vanzelf veel aandacht uitgaan naar facetten als communicatieve vaardigheden en kritisch, samenwerkend en probleemoplossend leren.
   

 4. Verzamel de betreffende lessen uit de Zaken van Zwijsen
  Zoek in De Zaken van Zwijsen de lessen op waarin aandacht wordt besteed aan aspecten binnen het door jouw gekozen thema. Zorg dat alle leerlingen dat overzicht hebben. Zij kunnen die lessen en filmpjes gebruiken als basisstof.
   

 5. Verzamel beeldmateriaal op het internet
  Zoek daarnaast op internet filmpjes of websites die informatie geven over aspecten van het thema. Denk bijvoorbeeld aan Schooltv en Youtube. Verzamel de sites in een URL-overzicht en zorg dat alle leerlingen dat overzicht hebben.
   

 6. Werk toe naar een leuke presentatie
  Geef de groepjes de gelegenheid om hun antwoord op de onderzoeksvraag op een leuke manier te presenteren aan de rest van de groep. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een tentoonstelling, een vlog of een toneelstukje. Bij elke jaargroep van De Zaken van Zwijsen vind je filmpjes die op een grappige wijze tips geven bij enkele mogelijke presentatievormen. De filmpjes zijn ook bruikbaar bij elk ander thema dat je op bovenstaande wijze zelf samenstelt.

Je kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van de wereldoriëntatiethema’s die al voor jullie klaar staan: Uitvindingen, Kunst, Planeet X-12, Water, Weer en klimaat,.

In schooljaar 2018-2019 verschijnen nog: Licht en kleur, Kriebelbeestjes en Voeding.

Er zijn nog geen reacties.