Schatkist en het VVE-trainingsprogramma, data nieuwe schooljaar bekend

Werk je al met Schatkist op een VVE-locatie, of gaan jullie met Schatkist editie 3 werken? In september start het nieuwe VVE-trainingsprogramma. In dit programma leer je Schatkist editie 3 op een goede manier te gebruiken bij VVE-doelgroep kinderen, waarmee je de ontwikkelingskansen van deze kinderen vergroot. Heb je interesse in het trainingsprogramma? Schrijf je snel in: het aantal plaatsen is beperkt. Lees hieronder meer over het programma:

Opzet en inhoud VVE-training Schatkist

De VVE-training van Schatkist wordt verzorgd door Viavansas en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • E-learning
 • 8 online sessies via Teams van elk 3,5 uur
 • Coaching on the job
 • Presentatie persoonlijke leerweg

E-learning

De e-learning is online te bekijken en verduidelijkt in acht modules (van in totaal 3 uur) het aanbod van Schatkist editie 3. Deze e-learning kan online, zelfstandig en op een zelf in te plannen moment worden bekeken. Wil je op een later moment iets terugkijken? Dat kan. De e-learning heb je het gehele schooljaar tot je beschikking.

Data en inhoud online sessies

De 8 online sessies, van elk 3,5 uur, vinden plaats op donderdagochtend van 09.00 – 12.30 uur. Lees hieronder meer over de inhoud van de sessies.

SessieInhoud
1.Schatkist als VVE-programma
Een inclusieve benadering. Dit betekent dat je Schatkist niet alleen inzet als programma voor VVE kinderen, maar voor alle kinderen. Hoe doe je dit?
2.Educatief partnerschap
Samen met ouders en educatieve partners werken aan brede ontwikkeling van het kind
3.Interactievaardigheden bij wetenschap & technologie
Taal en denken via spel stimuleren: wat is effectief?
4.Taalroutines
Via vaste, betekenisvolle taalroutines spelenderwijs taal ontwikkelen
5.Rekenen
Via vaste, betekenisvolle routines spelenderwijs de rekenontwikkeling stimuleren
6.Woordenschat
Sterke woordsporen maken, woorden leren in verbinding
7.Meertaligheid als realiteit
Een positieve benadering van meertalige en culturele diversiteit in de klas
8.Afsluiting VVE-traject met ontwikkelingsprofiel en portfolio
Leeropbrengsten van de deelnemers en continue professionalisering

Coaching on the job

De coaching on the job vindt plaats tussen bijeenkomst 4 en bijeenkomst 7. De trainer bezoekt de deelnemer op school en observeert bij een vooraf afgestemde activiteit. Aan de hand daarvan vindt een ontwikkelgesprek plaats met de trainer, op basis van de vooraf ingebrachte leervragen. De deelnemer verwerkt de input uit het ontwikkelgesprek in zijn of haar persoonlijke leerweg. Indien gewenst kan de coaching on the job, na afstemming met de trainer, ook online plaatsvinden.

Presentatie persoonlijke leerweg

In de slotbijeenkomst van de basistraining Afsluiting VVE-traject presenteert elke deelnemer haar of zijn persoonlijke leerweg van de training.

Opzet bijeenkomst

Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

 • Literatuurstudie en praktijkopdracht (voorafgaand aan de bijeenkomst)
 • Achtergrondinformatie
 • Reflectie en uitwisseling met deelnemers in de training
 • Praktijkopdracht na afloop

De voordelen van een VVE-certificering

 • Door te werken met Schatkist editie 3 vergroot je de ontwikkelingskansen van VVE-doelgroep-kinderen;
 • Vanuit het Rijk en gemeente is er subsidie om de Schatkist editie 3 en/of de bijbehorende training aan te schaffen. Neem contact op met jouw gemeente om te vragen hoe zij dit geregeld hebben en waar je subsidie voor krijgt. Dit verschilt namelijk per gemeente.
 • Bij Schatkist editie 3 is een training voor leerkrachten gemaakt, om Schatkist editie 3 als VVE-programma zo goed mogelijk te gebruiken.

Kosten

De complete VVE-training kost € 2.055,-  per deelnemer, inclusief BTW.
Minimaal aantal deelnemers per training is 5 en maximaal 10.
Drie weken voor aanvang van de training hoor je of de training definitief doorgaat.

NB Vanuit het Rijk en gemeente is er subsidie om de Schatkist editie 3 en/of de bijbehorende training aan te schaffen. Neem contact op met jouw gemeente om te vragen hoe zij dit geregeld hebben en waar je subsidie voor krijgt. Dit verschilt namelijk per gemeente.
Het is ook mogelijk om je NPO-budget hiervoor te gebruiken!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze training? Neem dan contact op met onze klantenservice voor meer informatie of om je in te schrijven.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje