Schatkist en het VVE-trainingsprogramma, data bekend

Mogelijk ga je je komend schooljaar oriënteren op een nieuw kleuteraanbod en werk je op een VVE-locatie. Weet dan dat Schatkist editie 3 door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies is erkend als een goed onderbouwd integraal VVE-programma! Onderdeel van het VVE-programma is een VVE-training met een combinatie van actieve workshops met reflectiemomenten en praktijkopdrachten.

Op deze pagina lees je meer over:

Opzet VVE-training

De VVE-training van Schatkist bestaat uit de volgende onderdelen:

 • E-learning
 • 8 online sessies via Teams van elk 3,5 uur
 • Coaching on the job
 • Presentatie persoonlijke leerweg

E-learning

De e-learning is online te bekijken en verduidelijkt in acht modules (van in totaal 3 uur) het aanbod Schatkist editie 3. Deze e-learning kan online, zelfstandig en op een zelf in te plannen moment worden bekeken.

Data en inhoud online sessies

De 8 online sessies, van elk 3,5 uur, vinden plaats op de woensdagmiddag van 14.00 – 17.30 uur. Lees hieronder meer over de inhoud van de sessies.

SessieDatumInhoud
1.nnbSchatkist als VVE-programma
Een inclusieve benadering. Dit betekent dat je Schatkist niet alleen inzet als programma voor VVE kinderen, maar voor alle kinderen. Hoe doe je dit?
2. nnb Educatief partnerschap
Samen met ouders en educatieve partners werken aan brede ontwikkeling van het kind
3. nnb Interactievaardigheden bij wetenschap & technologie
Taal en denken via spel stimuleren: wat is effectief?
4. nnb Taalroutines
Via vaste, betekenisvolle taalroutines spelenderwijs taal ontwikkelen
5. nnb Rekenen
Via vaste, betekenisvolle routines spelenderwijs de rekenontwikkeling stimuleren
6.nnbWoordenschat
Sterke woordsporen maken, woorden leren in verbinding
7. nnb Meertaligheid als realiteit
Een positieve benadering van meertalige en culturele diversiteit in de klas
8. nnb Afsluiting VVE-traject met ontwikkelingsprofiel en portfolio
Leeropbrengsten van de deelnemers en continue professionalisering

Coaching on the job

De coaching on the job vindt plaats tussen bijeenkomst 4 en bijeenkomst 7. De trainer bezoekt de deelnemer op school en observeert bij een vooraf afgestemde activiteit. Aan de hand daarvan vindt een ontwikkelgesprek plaats met de trainer, op basis van de vooraf ingebrachte leervragen. De deelnemer verwerkt de input uit het ontwikkelgesprek in zijn of haar persoonlijke leerweg. Indien gewenst kan de coaching on the job, na afstemming met de trainer, ook online plaatsvinden.

Presentatie persoonlijke leerweg

In de slotbijeenkomst van de basistraining Afsluiting vve traject presenteert elke deelnemer haar of zijn persoonlijke leerweg van de training.

Opzet bijeenkomst

Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

 • Literatuurstudie en praktijkopdracht (voorafgaand aan de bijeenkomst)
 • Achtergrondinformatie
 • Reflectie en uitwisseling met deelnemers in de training
 • Praktijkopdracht na afloop

De voordelen van een VVE-certificering op een rij:

 • Door te werken met Schatkist editie 3 vergroot je de ontwikkelingskansen van VVE-doelgroep-kinderen;
 • Vanuit het Rijk en gemeente is er subsidie om de Schatkist editie 3 en/of de bijbehorende training aan te schaffen. Neem contact op met jouw gemeente om te vragen hoe zij dit geregeld hebben en waar je subsidie voor krijgt. Dit verschilt namelijk per gemeente.
 • Bij Schatkist editie 3 is een training voor leerkrachten gemaakt, om Schatkist editie 3 als VVE-programma zo goed mogelijk te gebruiken.

Kosten en inschrijven

De complete VVE-training kost € 1.975,-  per deelnemer, inclusief BTW.
Minimaal aantal deelnemers per training is 5 en maximaal 10.
Drie weken voor aanvang van de training hoor je of de training definitief doorgaat.

Ben je geïnteresseerd in deze training? Neem dan contact met ons op.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje