Schatkist en het VVE-trainingsprogramma, data bekend

Mogelijk ga je je komend schooljaar oriënteren op een nieuw kleuteraanbod en werk je op een VVE-locatie. Weet dan dat Schatkist editie 3 door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies is erkend als een goed onderbouwd integraal VVE-programma! Onderdeel van het VVE-programma is een VVE-training met een combinatie van actieve workshops met reflectiemomenten en praktijkopdrachten. Inmiddels zijn de data van de workshops bekend.

Op deze pagina lees je meer over:

Opzet VVE-training en trainingsdata

De VVE-training van Schatkist bestaat uit de volgende onderdelen:

 • E-learning
 • 8 online sessies via Teams van elk 3,5 uur
 • Coaching on the job
 • Presentatie persoonlijke leerweg

E-learning

De e-learning is online te bekijken en verduidelijkt in acht modules (van in totaal 3 uur) het aanbod Schatkist editie 3. Deze e-learning kan online, zelfstandig en op een zelf in te plannen moment worden bekeken.

Data en inhoud online sessies

De 8 online sessies, van elk 3,5 uur, vinden plaats op de woensdagmiddag van 14.00 – 17.30 uur. Bekijk hieronder de data en lees meer over de inhoud ven de sessies.

SessieDatumInhoud
1.wo 22-sepSchatkist als VVE-programma
Een inclusieve benadering. Dit betekent dat je Schatkist niet alleen inzet als programma voor VVE kinderen, maar voor alle kinderen. Hoe doe je dit?
2.wo 13-oktEducatief partnerschap
Samen met ouders en educatieve partners werken aan brede ontwikkeling van het kind
3.wo 3-novInteractievaardigheden bij wetenschap & technologie
Taal en denken via spel stimuleren: wat is effectief?
4.wo 24-novTaalroutines
Via vaste, betekenisvolle taalroutines spelenderwijs taal ontwikkelen
5.wo 15-decRekenen
Via vaste, betekenisvolle routines spelenderwijs de rekenontwikkeling stimuleren
6.wo 12-janWoordenschat
Sterke woordsporen maken, woorden leren in verbinding
7.wo 2-febMeertaligheid als realiteit
Een positieve benadering van meertalige en culturele diversiteit in de klas
8.wo 9-maaAfsluiting VVE-traject met ontwikkelingsprofiel en portfolio
Leeropbrengsten van de deelnemers en continue professionalisering

Coaching on the job

De coaching on the job vindt plaats tussen bijeenkomst 4 en bijeenkomst 7. De trainer bezoekt de deelnemer op school en observeert bij een vooraf afgestemde activiteit. Aan de hand daarvan vindt een ontwikkelgesprek plaats met de trainer, op basis van de vooraf ingebrachte leervragen. De deelnemer verwerkt de input uit het ontwikkelgesprek in zijn of haar persoonlijke leerweg. Indien gewenst kan de coaching on the job, na afstemming met de trainer, ook online plaatsvinden.

Presentatie persoonlijke leerweg

In de slotbijeenkomst van de basistraining Afsluiting vve traject presenteert elke deelnemer haar of zijn persoonlijke leerweg van de training.

Opzet bijeenkomst

Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

 • Literatuurstudie en praktijkopdracht (voorafgaand aan de bijeenkomst)
 • Achtergrondinformatie
 • Reflectie en uitwisseling met deelnemers in de training
 • Praktijkopdracht na afloop

Docent Magda van der Wulp

Magda van der Wulp zal de eerste training geven. Magda is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van Schatkist editie 3. Als expert Rekenen adviseerde ze bij de methode en als inhoudsdeskundige begeleidde ze een team auteurs bij het maken van de ankers. Ook werkte ze mee aan de leerlingsoftware en schreef ze een aantal modules voor de VVE-training.

Ze is trainer en ontwikkelaar bij Buro Spring in Utrecht en werkt al meer dan 30 jaar in het onderwijsveld. Ze coacht, begeleidt, traint en ontwikkelt. Het waarom, de persoon én de onderwijsinhoud staan bij haar centraal. Magda: “Ik kijk er naar uit om in de VVE-training met de mensen uit de onderwijspraktijk verder te leren over alles wat Schatkist editie 3 biedt.”

De voordelen van een VVE-certificering op een rij:

 • Door te werken met Schatkist editie 3 vergroot je de ontwikkelingskansen van VVE-doelgroep-kinderen;
 • Vanuit het Rijk en gemeente is er subsidie om de Schatkist editie 3 en/of de bijbehorende training aan te schaffen. Neem contact op met jouw gemeente om te vragen hoe zij dit geregeld hebben en waar je subsidie voor krijgt. Dit verschilt namelijk per gemeente.
 • Bij Schatkist editie 3 is een training voor leerkrachten gemaakt, om Schatkist editie 3 als VVE-programma zo goed mogelijk te gebruiken.

Kosten en inschrijven

De complete VVE-training kost € 1.975,-  per deelnemer, inclusief BTW.
Minimaal aantal deelnemers per training is 5 en maximaal 10.
Drie weken voor aanvang van de training hoor je of de training definitief doorgaat.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje