De Zaken van Zwijsen

De Zaken van Zwijsen bestaat uit de methodes De Zaken 3-4, Natuurzaken, Tijdzaken en Wereldzaken. Samen vormen ze een doorgaande leerlijn voor de zaakvakken in groep 3 t/m 8. Maar ze zijn ook los van elkaar in te zetten.
Video afspelen

Wereldoriënterend werken met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek

De Zaken van Zwijsen bestaat uit de methodes De Zaken 3-4, Natuurzaken, Tijdzaken en Wereldzaken. En aanvullend hierop wereldoriëntatiethema’s en de actuele lessen van Nieuwe Zaken. Samen vormen ze een doorgaande leerlijn voor de zaakvakken in groep 3 t/m 8, maar de methodes zijn ook uitstekend los van elkaar in te zetten. De sterke punten van De Zaken van Zwijsen:

  • wereldoriënterend werken met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek
  • maandelijks een extra nieuwe les gekoppeld aan de actualiteit
  • onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren

  • naadloze aansluiting op Veilig leren lezen


Ga voor meer informatie naar de afzonderlijke lesmethodes, of bekijk eerst de video’s met de gezamenlijke kenmerken.

Nieuw: onderzoeksvragen bij iedere les

Werk je met De Zaken van Zwijsen? Vanaf nu vind je bij iedere les aansluitende onderzoeksvragen. De nieuwe onderzoeksvragen stimuleren leerlingen om zelf actief kennis te vergaren, onderzoek te doen en tot oplossingen te komen.

Ontdek het zelf