Hoe het werkt

Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn: dát is Schatkist. Met Schatkist editie 3 werk je doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelenderwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen.

Didactiek

'Waarom is de aarde rond?', 'Hoe weet je de weg op zee?', 'Waarom zijn dino's uitgestorven?' en 'Hoe komt opa aan zijn grijze haren?' Het mag duidelijk zijn: kleuters zijn de allernieuwsgierigste persoontjes ter wereld. Ze willen ontdekken, onderzoeken, verkennen, experimenteren... leren! Een prachtige fase waarin kinderen voortdurend op zoek zijn naar antwoorden én werkelijk alle informatie opslurpen. De volwassen wereld moet hier goed op inspelen, mét Schatkist editie 3: de meest gebruikte en meest complete methode voor de ontwikkeling van kleuters.

Brede ontwikkeling

Schatkist heeft nieuwsgierige aagjes uit groep 1 en 2 veel te bieden. Taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie én wetenschap & technologie: álle ontwikkelingsgebieden, -doelen en -leerlijnen komen op speelse wijze aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Zo werkt Schatkist doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters.

Speelse leeromgeving

Bij Schatkist draait het om de belevingswereld van kleuters. En dus mogen kleuters nog écht kleuter zijn. Samen met Schatkist-hoofdpersonage Pompom en zijn familieleden en vrienden gaan de kinderen op ontdekkingstocht. Ze werken en leren in een spannende, rijke en speelse omgeving, waarin ze stap voor stap de wereld om zich heen beter leren begrijpen. Ook maken de kinderen kennis met 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creatief handelen en probleemoplossend denken. En dit alles op een vrolijke manier, bijvoorbeeld aan de hand van zestig nieuwe Schatkistliedjes, ingezongen door Kim-Lian van der Meij.  

3, 2, 1... open de schatkist maar!

Opbouw

Kinderen hebben behoefte aan structuur. Ze leren het beste binnen een herkenbaar kader. Schatkist werkt daarom met ankers. Een anker is een betekenisvolle serie van activiteiten. In ieder anker komen álle ontwikkelingsgebieden op een speelse en zinvolle manier aan bod. Gooi de ankers maar uit, we gaan beginnen...

9 ankers per schooljaar

Schatkist bestaat in totaal uit 18 ankers: 9 per schooljaar. Het schooljaar is verdeeld over 3 periodes van elk 4 maanden. Voor elke periode zijn 6 ankers ontwikkeld, met leuke thema's die aansluiten op de belevingswereld van kleuters. Per periode kies je daaruit telkens 3 ankers om mee aan de slag te gaan. 

Elk anker...

 • start met een filmpje over hoofdpersonage Pompom, die een avontuur beleeft, het thema introduceert en een probleem schetst. Aan de kleuters de taak om het probleem de komende weken op te lossen en dus verder op ontdekking te gaan.
 • bestaat uit diverse materialen, waaronder informatieve platen, een prentenboek, voorleesboek én activiteitenboek.
 • krijgt extra structuur met steeds terugkerende routines: betekenisvolle en interactieve activiteiten met bijbehorende materialen. Denk aan de routine 'Welke dag is het?' inclusief jaarkalender met stickervel óf aan de routine 'Rond de letter' inclusief vriendenboek.
 • bevat 26 kringactiviteiten, die in een logische volgorde voorbijkomen. Ook zijn er vrij in te plannen activiteiten, die plaatsvinden in de hoeken, speelzaal of op de speelplaats. De meeste activiteiten duren dertig minuten.

3 fasen

Per anker bestaan er 3 fasen. Elke fase duurt gemiddeld een week, maar biedt voldoende ruimte voor uitloop om bijvoorbeeld eigen thema's en activiteiten te verwerken.

 • Fase 1: kennismaking. Beginnend met een filmpje over Pompom met een probleem: de rode draad van het anker. Aan de kleuters de taak om het probleem de komende weken op te lossen. Kinderen maken op speelse wijze kennis met het anker en zorgen samen voor een betekenisvolle context.
 • Fase 2: verbreden of verdiepen. Kinderen onderzoeken wat ze nog meer willen weten en wat ze nodig hebben om het probleem van Pompom op te lossen. In deze fase kies je uit2 thema's, gericht op onderzoekend leren óf ontwerpend leren (varieer hiermee in groep 1 en 2). 
 • Fase 3: reflecteren en presenteren. In deze afrondende fase delen de kinderen hun oplossing met Pompom. Ook bekijken ze de schatkisttafel, vol verzamelde tekeningen, ideeën, foto's, schatten en spullen. De kleuters kiezen één schat die ze gedurende het schooljaar mogen bewaren in de 'Schatkist'.

Alle ontwikkelingsgebieden

Per anker komen álle ontwikkelingsgebieden, -doelen en -leerlijnen aan bod:

 • Taal: spreken en luisteren, woordenschat, verhaaloriëntatie en verhaalbegrip, taalbewustzijn en fonologische vaardigheden, oriëntatie op lezen en schrijven.
 • Rekenen: getalbegrip, meten en meetkunde.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling zelfstandigheid, sociaal gedrag, sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie.
 • Motoriek: basiskwaliteiten, fijne en grove motoriek, schrijfhouding en gezonde leefstijl.
 • Kunstzinnige vorming: beschouwen en reflecteren, beeldende vorming, muzikale vorming, dramatische vorming en dans.
 • Wereldoriëntatie: burgerschapsvorming, levende natuur, aarde en ruimte, natuurkundige verschijnselen, techniek, tijd en ruimte.
 • Wetenschap & technologie: houding, vaardigheden en denkwijzen.

Differentiatie

Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Schatkist speelt daarop in met een verantwoord en passend aanbod voor álle kleuters. Elke leerling gaat van start met het basisaanbod 'maan'. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen meer oefening via 'ster' (intensivering) of extra uitdaging via 'zon'. Zo werkt en leert elk kind op het eigen niveau. Dat is nog eens makkelijk differentiëren...

3 herkenbare aanpakken

Schatkist werkt met 3 herkenbare aanpakken: ster (intensivering), maan (basis) en zon (extra uitdaging). Deze 3 niveaus zijn doorgevoerd bij álle ontwikkelingsgebieden en activiteiten, zowel in de instroomgroep als in groep 1 en 2. Per ontwikkelingsgebied biedt Schatkist extra activiteiten aan via Digiregie, speciaal voor kinderen die extra oefening (een stapje omlaag) of juist meer uitdaging (een stapje omhoog) nodig hebben. Het is tevens mogelijk om eigen ontwikkelingsmateriaal toe te voegen.

VVE-proof: óók voor taalzwakke leerlingen

Bij de ontwikkeling van Schatkist editie 3 is nadrukkelijk gekeken naar taalzwakke leerlingen. Voor hen zijn woordkaarten en digitale prentenboeken beschikbaar. In elk anker is bovendien een preteachingactiviteit met een preteachingplaat opgenomen, ter voorbereiding op het lezen van het ankerverhaal. Ook krijg je uitlopende adviezen, bijvoorbeeld over het betrekken van anderstalige kinderen bij de activiteiten óf het versterken van de participatie van ouders.

Thuis

De basis van elk kind ligt thuis. Daarom betrekt Schatkist ouders graag bij de methode. Ieder anker beschikt over een brief met uitleg voor de ouders. Tevens krijgen kinderen de kans om thuis verder te oefenen op het eigen niveau, onder meer met leuke opdrachten via de leerlingensoftware, digitale prentenboeken, spelletjes en informatieve boeken.

Observatie en evaluatie

Kleuteronderwijs is vrolijk en speels, maar kent ook zijn doelen en verplichtingen. Schatkist weet die twee uitersten slim met elkaar te combineren. Hoe? Door elk kind in beeld te brengen met Digiregie! Zo krijg je de juiste ondersteuning bij het opbrengstgericht werken in groep 1-2.

Doelen

Bij elke activiteit staat 1 doel centraal, zodat je precies weet wat u van de leerlingen mag verwachten. Je observeert en beoordeelt hoe goed elk kind dit doel beheerst. 

Hulptools

Bij Schatkist maak je dankbaar gebruik van Digiregie en het digitale leerlingvolgsysteem.

Met Digiregie:

 • observeer je eenvoudig alle kleuters en registreer je per kind de voortgang. Je weet dus precies hoe alle kinderen zich ontwikkelen. 
 • maak je 3 keer per jaar groepsplannen op basis van de Cito-gegevens. Hierdoor hoef je u niet in 2 verschillende systemen gegevens vast te leggen.

Met het digitale leerlingvolgsysteem:

 • signaleer je snel problemen bij leerlingen. Op basis van de resultaten ontvang je adviezen en gerichte differentiatieactiviteiten om kinderen op maat te begeleiden. 

Software

Ontdek de digitale mogelijkheden van Schatkist. Slimme tools die het je makkelijk maken en waarmee je tijd overhoudt voor waar het écht om draait in het basisonderwijs: de kinderen!

Digiregie

Digiregie Schatkist editie 3 is een observatie-, plannings- en registratiesysteem. 

 • Observeren en registreren: voer bij elke activiteit een observatie/beoordeling in. Deze verschijnt in het leerlingenoverzicht en toont meteen welke aanpak bij het kind past. 
 • Plannen: plan snel en eenvoudig de ankers, activiteiten en thema's. De activiteiten zijn per dag te plannen, binnen de periode dat je met een anker werkt.
 • Materialen: benut per anker de overzichtelijke database met lesmateriaal, waaronder liedjes en kopieerbladen. Onder 'Extra materiaal' staan onder meer boekentips, filmtips en kleurplaten. Je kunt ook eigen materiaal toevoegen.

Communicatie: draag eenvoudig informatie over aan collega's en ouders. Zo zijn bij elk anker oudernieuwsbrieven opgenomen.

Leerkrachtassistent

De Leerkrachtassistent bevat software voor het digibord. Met deze handige tool kun je onder meer filmpjes vertonen, werken aan de woordenschat, een woordweb maken of kopieerbladen oproepen. De Leerkrachtassistent is gekoppeld aan Digiregie. Handig: de Leerkrachtassistent houdt de volgorde aan van de geplande activiteiten in Digiregie én elke uitgevoerde activiteit wordt direct opgeslagen in Digiregie.

Thuis

De nieuwsgierigheid van kleuters houdt niet op na schooltijd. Oók thuis willen zij de wereld verder onderzoeken. Schatkist speelt daarop in met leuke materialen voor thuis, die 100 procent aansluiten bij wat de kinderen op school leren.

Rompompom-spellen: vertel het door!

De Rompompom-spellen stimuleren de ontwikkeling van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Het hoofdkarakter Pompom staat daarbij centraal. Tip: attendeer ouders op de Rompompom-spellen.