Materiaal & software bij Schatkist editie 3

Schatkist biedt een rijk aanbod aan aantrekkelijke en afwisselende materialen, waardoor zowel kleuters als leerkrachten er met plezier mee werken. Ontdek ook de digitale mogelijkheden van Schatkist. Slimme tools die het je makkelijk maken en waarmee je tijd overhoudt voor waar het écht om draait in het basisonderwijs: de kinderen!

De software bij Schatkist

Digiregie, software bij kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Digiregie Schatkist

Bij Schatkist maak je voor je observatie, registratie en planning gebruik van het online programma Digiregie. Daarnaast vind je in dit programma een overzichtelijke database met aanvullend lesmateriaal en leuke extra’s.Meer informatie

Leerlingsoftware Schatkist

De nieuwe, gevarieerde leerlingsoftware sluit één op één aan op de visie, uitgangspunten, didactiek, ankers en routines van Schatkist. Leerlingen kunnen met dit programma zowel op school als thuis de eerder aangeboden stof uit de activiteiten herhaald oefenen op een computer of tablet.Meer informatie

Algemeen pakket

Schatkistkaarten

Deze doos met 300 kaarten kan je tijdens alle ankers inzetten om belangrijke begrippen voor kinderen inzichtelijk te maken. Bij elk ontwikkelingsgebied zijn kaarten beschikbaar. Meer informatie

Pop Pompom

Pompom is de centrale figuur van bij Schatkist. Hij is het vriendje van alle kinderen en het startpunt van vele avonturen.Meer informatie
dobbelsteen, materiaal bij kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Set dobbelstenen

Om het spelen met de Schatkistkaarten leuker te maken, zitten er bij de methode twee zachte dobbelstenen met op elk vlak een insteekhoes. De kaarten kan je hierin stoppen en er vervolgens spelletjes mee doen. Meer informatie
weekkalender, materiaal bij kleutermethode Schatkist

Weekkalender

De weekkalender gebruik je bij het vooruitkijken en terugblikken op de dag en de week. De weekkalender is een magneetbord dat je ophangt in de klas. Je gebruikt diverse kaartjes om de dagen, activiteiten en speciale gebeurtenissen aan te geven.Meer informatie
Getallenwand, materiaal bij kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Getallenwand 0 t/m 12

De getallenwand met de getallen 0 t/m 12 hang je in de rekenhoek en zet je in bij rekenactiviteiten waarbij kinderen spelend leren over hoeveelheden en getallen. Meer informatie
Zoemverhalen, materiaal kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Zoemverhalen

De Zoemverhalen gebruik je bij het verkennen van de letters en hun klank en bij het voorbereidend schrijven. In elk anker zijn twee verhalen opgenomen, één verhaal per letter. Meer informatie

Woordkaarten

Bij de routine ‘Taal’ krijgt woordenschat een prominente plek in het anker. Bij elk anker zijn 24 woordkaarten ontwikkeld. Op deze woordkaarten staat het woord met een foto aangegeven. Meer informatie

Op taaltochtkaarten

Deze kaarten horen bij de routine 'Op taaltocht', een schattentocht met allerlei talige opdrachten: van nadenken over taal tot fonemisch bewustzijn. Meer informatie

Jaarpakket A en B

Prentenboek kleutermethode Schatkist

Prentenboek

Uit het prentenboek lees je het ankerverhaal voor. Het verhaal geeft informatie over het centrale probleem dat je de komende drie weken met het anker behandelt. Het verhaal activeert de voorkennis bij de kleuters.Meer informatie

Activiteitenboek

Bij elk anker hoort een activiteitenboek, dat je gebruikt als inspiratiebron. Hierin vind je alle activiteiten die bij het anker horen. Ook de werkvormen, ontwikkelingsgebieden en de doelen per activiteit staan beschreven. Je kiest hier zelf de activiteiten die je met de kinderen per fase wil doen.Meer informatie
voorleesboek kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Voorleesboek

Elk voorleesboek bevat 15 korte voorleesverhalen, die aan bod komen gedurende de weken waarin je met het anker werkt. Elke dag 5 minuten een voorleesverhaal: goed voor de taalontwikkeling!Meer informatie

Aanvullend materiaal

Jaarkalender

De jaarkalender gebruik je bij het vooruitkijken en terugblikken op de maand en het jaar. De jaarkalender bestaat uit 12 grote posterbladen, voor elke maand één, met stickers.Meer informatie

Bijenhotel

Deze poster met 38 letters hang je op in de klas bij de lettertafel. Als een nieuwe letter is verkend, kan je bij deze letter een vakje inkleuren of je laat dit de kinderen doen. Meer informatie
Getallenwand 13 t/m 20, aanvullend materiaal bij kleutermethode Schatkist

Getallenwand 13 t/m 20

De getallenwand met de getallen 13 t/m 20 is aanvullend materiaal bij de getallenwand 0 t/m 12. Je hangt de getallenwand in de rekenhoek en je zet deze in bij rekenactiviteiten waarbij kinderen spelend leren over hoeveelheden en getallen.Meer informatie

Familie Pompom

Elk anker maakt Pompom weer wat geks, leuks of spannends mee met zijn vrienden Loeloe, Tim, Oma en Snoes. Met de poppetjes van de Familie Pompom kunnen de kinderen dit verhaal naspelen op de verteltafel of in de huishoek.Meer informatie

Op taaltochtkaarten

Deze kaarten horen bij de routine 'Op taaltocht', een schattentocht met allerlei talige opdrachten: van nadenken over taal tot fonemisch bewustzijn. Meer informatie

Voor school én thuis

Rompompom spellen

Spelen is leuk, zeker voor kleuters. Speciaal voor kinderen in groep 1 en 2 heeft Zwijsen de spelletjes van Rompompom ontwikkeld.Meer informatie

Rompompom (doe)boeken

De Rompompom (doe)boeken stimuleren de ontwikkeling van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden en sluiten direct aan bij de leefwereld van kleuters. Spelen en leren tegelijk!Meer informatie