Hoe werkt Estafette editie 3

Estafette editie 3 is vertrouwd, verbeterd en vernieuwd! De methode heeft de vertrouwde kwaliteit en herkenbare structuur van de huidige editie, maar brengt ook vernieuwende elementen, zoals aandacht voor begrijpend lezen en leerlingsoftware voor thuis. Met Estafette editie 3 geef je je leerlingen niet alleen het allerbeste leesonderwijs, maar bevorder je ook het plezier in lezen!

Opbouw

De structuur van Estafette is helder en effectief:

 • Elk jaar behandel je twee AVI-niveaus, M en E
 • Voor elk AVI-niveau zijn er twee leerstofpakketten, A en B
 • Een leerstofpakket biedt stof voor acht lesweken
 • In totaal zijn dat dus 4 x 8 weken = 32 lesweken leesonderwijs in een schooljaar
 • Tussendoor zijn er verschillende toetsmomenten

Weekoverzicht groep 4, 5 en 6:

 • vier lessen per week
 • 2 basislessen, 2 vervolglessen
   

Weekoverzicht groep 7 en 8:

 • twee lessen per week
 • 1 basisles, 1 vervolgles

De basisles is een leerkrachtgebonden les. In de vervolgles zijn
leerlingen vooral zelfstandig aan het werk.
 

Heb je een combinatiegroep? Dat is nu heel makkelijk!

Je hebt twee mogelijkheden:

 • je combineert de leerkrachtgebonden basisles voor de ene groep met de vrijwel leerkrachtvrije vervolgles voor de andere groep.
 • of je geeft leerlingen uit beide groepen samen instructie voor leestechniek. Daarna gaan beide groepen zelfstandig aan de slag.
  Alle Aanpak 1 leerlingen kun je dan samen ‘verwerking’ geven. Door de nieuwe doorgaande lijn technisch lezen is dat nu nóg eenvoudiger te combineren.
   

Met Estafette ontwikkelen leerlingen stap voor stap hun leesvaardigheid. Daarnaast is er voldoende aandacht voor leesbegrip en leesplezier.


Alle lessen van Estafette zijn opgebouwd uit dezelfde vier lesfases:

 1. Op verkenning
 2. Uitleg
 3. Aan de slag
 4. Terugkijken

De lessen volgen het IGDI-model. Een les start en eindigt altijd met alle leerlingen. Zo houd je risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers bij elkaar en kunnen kinderen van elkaar leren.
 

Differentiatie

Estafette werkt met drie aanpakken: 1 , 2 en 3 . De leerlingen met een vlotte leesontwikkeling krijgen Aanpak 3 en volgen de pluslijn. Leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling krijgen Aanpak 2 en volgen de basislijn. Leerlingen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de basislijn. Ze krijgen daarbij Aanpak 1 met verlengde instructie, meer begeleiding en extra leestijd (4x15 minuten).

In de tweede periode werken de leerlingen met de B-pakketten. In dit herhalingspakket komt de volledige leerstof horende bij een AVI-niveau nogmaals aan bod. De Aanpak 2 leerlingen die de leerstof voldoende beheersen, werken dan ook in de pluslijn.
 

Opbouw basisles

In de praktijk

Bij Estafette editie 3 gaan we van correct en vlot, naar vloeiend lezen mét begrip!

De leerlingen van Aanpak 1 2 :

 • oefenen in de basisles eerst de techniek om de tekst goed te kunnen lezen. Daarbij staat steeds één woordtype centraal.
 • werken met een opbouw van correct en vlot naar vloeiend lezen.
 • lezen in de vervolgles de tekst nogmaals waarbij het vloeiend lezen erbij komt.
 • hebben per vervolgles één aspect van vloeiend lezen dat centraal staat, bijvoorbeeld het letten op leestekens.
   

De leerlingen van Aanpak 3 :

 • werken in de pluslijn en lezen in de basisles de tekst direct correct, vlot en vloeiend.
 • passen in de vervolgles het geleerde toe op een nieuwe tekst. Deze tekst sluit aan bij hun leeftijd en is AVI-vrij.

Na het lezen van een tekst volgt altijd een begripsvraag en leesbelevingsopdracht.
 

Lesdoelen

In het werkboek staan in leerlingtaal de doelen van de les beschreven. Aan het eind van de les kijken de leerlingen terug en evalueren ze of de doelen van de les zijn behaald. Voor extra oefenen wordt verwezen naar specifieke pagina’s uit vloeiend & vlot.
 

Vloeiend & vlot

Met vloeiend & vlot kunnen leerlingen hun leesvaardigheid onderhouden en uitbreiden. Het volgt de leerstofopbouw van de lessen. Na uitleg over het woordtype volgt oefening op woord-, zins- en tekstniveau. Naast de nieuwe woordtypen die horen bij het AVI-niveau is er ook structureel aandacht voor het onderhouden van voorgaande AVI-niveaus.

Goed vloeiend lezen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot tekstbegrip. In vloeiend & vlot wordt in het tweede deel door middel van 10 vloeiend lezen tips aandacht besteed aan: Wat zie je in de tekst? Wat hoort bij elkaar? Wat kun je met je stem nog meer duidelijk maken?
 

Begrip, beleving en leesbevordering

Elke les kan met een fase worden verlengd die gericht is op het herhaald lezen en het bespreken van de omnibustekst waarbij de aandacht uitgaat naar begrip, beleving en leesbevordering.

Begrip wordt behandeld volgens de uitgangspunten van Close Reading:

 • De tekst wordt herhaald en verdiepend gelezen waarbij de inhoud van de tekst centraal staat. Vanuit algemeen begrip van de tekst in grote lijnen wordt verdiepend gelezen en komen de tekststructuur en details aan bod.
 • Ook wordt er gediscussieerd over de tekst en vindt er meningsvorming plaats. Juist door het samen bespreken van de tekst, toelichten hoe tot het antwoord op de vragen is gekomen, en over de tekst te discussiëren ontstaat een dieper begrip.
   

Beleving

Een tekst doet iets met je, roept gevoelens en herinneringen op, en nodigt uit tot het geven van jouw mening. Estafette besteedt veel aandacht aan leesbeleving en leesbevordering. Op een ontdekkende manier komen alle literaire tekstkenmerken aan bod. En leerlingen krijgen allerlei leessuggesties voor boeken en tekstsoorten die een haakje hebben met de omnibustekst, zoals genre, onderwerp en schrijver.
 

Leesbevordering

Klaar met de les? Dan kunnen leerlingen hun omnibus omdraaien en gaan lezen. Het leesboek vormt samen met dat uit de andere omnibussen van die jaargroep een unieke serie met dezelfde personages die in elk verhaal een ander avontuur beleven. De verhalen zijn ook thuis te lezen en vormen een brug naar het vrij lezen van diverse boeken en tekstsoorten.

Toetsing en evaluatie

Met Estafette kun je de vorderingen van de leerlingen op de voet volgen. En bepaal je welke aanpak bij een leerling past. Alle leerlinggegevens houd je eenvoudig bij met de Leerkrachtsoftware.

Sluit volledig aan bij de nieuwste leestoetsen van Cito
 • Koppeling met:
  beeld-koppeling-met.png
 • Ondersteuning bij groepsplannen
 • Snelle verwerking tijdens de afname van toetsen
   

Koppeling met de Oefensoftware

In de Leerkrachtsoftware kun je ook de vorderingen van de leerlingen in de Oefensoftware volgen. Zo heb je altijd een compleet overzicht.
 

Software

Leerkrachtsoftware

De Estafette Leerkrachtsoftware ondersteunt de leerkracht bij het geven van instructie via het digibord en het voorbereiden, plannen, geven en evalueren van de lessen en de resultaten van de leerlingen.

Lees meer


Oefensoftware

Met de Oefensoftware kunnen leerlingen zelfstandig hun leesvaardigheid oefenen op de computer of tablet, op school en/of thuis. En dat op hun eigen niveau.

Lees meer