Estafette

Dé volledige voortgezet leesmethode voor groep 4 t/m 8. Dus technisch lezen mét begrip.
Video afspelen

Kom naar de gratis Zwijsen Leesevents 

Gratis inspirerende bijeenkomsten voor leerkrachten over lezen en leesbevordering. Mét bekende kinderboekenschrijvers! Er zijn 8 woensdagmiddagen gepland door het hele land, dus vast ook eentje bij jou in de buurt. Kom je ook?
>>> Lees meer en meld je aan >>> 

---------------------------------------------

De methode voor technisch lezen mét begrip

Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Bij Estafette editie 3 stappen we hiervan af: hoofddoel van de methode is het vloeiend kunnen lezen van teksten mét begrip. De technische leesvaardigheid blijft hierbij de belangrijkste voorwaarde om tot vloeiend lezen met begrip te kunnen komen.

 

Stelt de tekst centraal

Volgens de uitgangspunten van Close Reading
In Estafette editie 3 staan niet de leesstrategieën en -doelen centraal, maar de tekst zelf. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Close Reading. Om begrijpend te leren lezen is deze aanpak bewezen effectiever én het zorgt voor meer motivatie bij de leerlingen.

 

Meer leesplezier door grote variatie aan tekstsoorten

speciaal geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
Voor de leesontwikkeling van een leerling is naast de leesvaardigheid belangrijk dat kinderen bekend zijn met diverse tekstsoorten en genres. In Estafette editie 3 zijn allerlei type teksten verweven, waaronder informatieve teksten, recepten, moppen, gedichten, krantenartikelen.

 

Uitdaging voor iedere leerling

Estafette editie 3 biedt differentiatie in drie niveaus. De methode houdt hiermee rekening met de behoefte van elke leerling, maar vindt het belangrijk om elke leerling op zijn/haar niveau te kunnen uitdagen.

 

Software en leesseries voor school én thuis

Kinderen kunnen volop extra oefenen met materiaal dat aansluit bij wat ze in de les leren. Zowel digitaal als door fysieke boeken met een grote variatie aan teksttypen en genres.

Nieuw aan Estafette editie 3 ten opzichte van editie 2

  • Vernieuwde leerlijn technisch lezen
  • Sterke doorgaande leerlijn met Veilig leren lezen kim-versie
  • Vloeiend lezen, leesbegrip en leesbevordering in elke les
  • Groepsinstructie, ook voor de betere lezers
  • Centrale instructie mogelijk voor combinatiegroepen
  • Werkboek focust op lezen, minder schrijfoefeningen
  • Oefensoftware nu ook voor thuis

Bekijk het filmpje